Publicatie

PP13_Boekje_website copy

PROJECT 13 ROZEVINGERIGE DATA

Jouke Kleerebezem

08-09-19 > 03-11-19.

‘Rozevingerige data’ biedt de eerste uitgebreide presentatie van Kleerebezems hand sinds de tentoonstelling ‘ExquisitEnclaveExquise’ in Museum de Paviljoens in Almere in 2004. Het project introduceert een nieuwe periode in zijn werk. Dankzij iPad en iPhone, en met de hernieuwde ingebruikname van een atelier in 2016, groeiden digitale en analoge beeldproductie naar elkaar toe. Tussen een voor de geringste aanraking gevoelig scherm en de onvergevende materiële kwaliteiten van grafiet, inkt, verf, papier en canvas worden nieuwe expressieve wegen gezocht.

Met de touch screen als interface, tot computerprogramma’s die een pennenstreek in een digitale code omzetten en manipuleerbaar maken, herontdekte Kleerebezem de primaire uitdrukkingskracht van lijn, vlak en kleur. De wrijvingsloze digitale bevrijding van zijn artistiek handschrift bleek de ultieme voorwaarde voor de ongebreidelde lyriek en het hybride mediagebruik van zijn recente werk, waarin hij digitale en analoge werkwijzen met elkaar vermengt. Gedurende de zomermaanden werkt de kunstenaar in de tentoonstellingsruimte aan nieuw teken-, schilder- en (foto-)grafisch werk. Via Instagram en op de eigen website van het project reflecteert hij op het ontstaansproces en op de context van de gebruikte media.

Digitale formaten bieden het werk ook een andere verspreiding en ontvangst, bijvoorbeeld via Instagram en in eigen webpublicaties. Terwijl hij onder de titel ‘Notes, Quotes, Provocations and Other Fair Use’ tussen 1998 en 2005 zijn hele productie zonder mankeren via het internet publiceerde, in wat een van de eerste Nederlandse weblogs was, grijpen in het recente werk analoge en digitale processen in elkaar. De poëtische titel ‘Rozevingerige data’ dient, behalve als verwijzing naar Homerus Ilias’ ‘rozevingerige dageraad’, ook het vieren van onontgonnen (met name artistieke) werkelijkheden en werelden. Data en algoritmen roepen zowel schrikbeelden op (‘big data’), als dat ze in tal van culturele en sociale omgevingen — en zeker in de artistieke praktijk — tot nieuwe beelden met een eigen structuur en zeggingskracht inspireren.

Kleerebezems verbeelding put vrijelijk uit een directe èn uit een hoog gemedialiseerde ervaring van de werkelijkheid. De wijzen waarop wereld en werkelijkheid worden waargenomen, vastgelegd, ‘gemeten’ en gerepresenteerd, in media die in toenemende mate gecomputeriseerd zijn, bepalen ons wereld- en zelfbeeld. In het werk van Jouke Kleerebezem valt de waarneming onophoudelijk uit elkaar om al improviserend weer te worden samengevoegd, in niet altijd even betrouwbare, en altijd tijdelijke, gehelen.

 

Instagram: @rosyfingereddata
Instagram: @jouke.kleerebezem