PROJECT 02 OPEN GROND

Robert Holyhead

22-05-16 > 10-07-16.

De schilderijen van Robert Holyhead (UK, 1974) vallen op door hun helderheid en lichtheid. Monochrome, half transparante geschilderde vlakken worden in toom gehouden door de witte ondergrond die onherroepelijk deel uitmaakt van het schilderij. Zijn werken lijken in eerste instantie misschien wel abstract en minimaal, maar bij beter kijken zijn ze helemaal niet in deze termen te vangen. Abstract? De schilder weet niet eens hoe hij een puur abstract schilderij zou moeten maken; de wereld houdt zich maar al te graag op in zijn werk. Minimaal? Holyheads schilderijen zijn evengoed overdadig.

Zijn schilderijen, waarvan hij er slechts een tiental per jaar maakt, ontstaan naar aanleiding van waterverftekeningen waarin hij voortdurend mogelijkheden ontdekt en onderzoekt. Die tekeningen vormen daardoor het hart van zijn kunstenaarspraktijk en zijn op te vatten als uitgebreide studies naar kleur, naar vorm, naar het gedrag en de mogelijkheden van verf, naar ruimte, schaal en naar eenheid van beeld. Uit die studies pakt hij de aspecten die wérken, die hem aanstaan, die hij spannend vindt, maar die ook nog enig risico vormen om op het doek te hernemen.

Open grond toont een selectie van zowel schilderijen als tekeningen van Holyhead. Meer dan een afgewogen retrospectief is het een tentoonstelling waar een Nederlandse verzamelaar van het eerste uur en de kunstenaar samen een keuze maken uit hun favoriete werken uit de afgelopen tien jaar. Niet omdat ‘tien jaar’ zo mooi rond klinkt, maar omdat het tien jaar geleden is dat Holyhead voor het eerst zelf het gevoel had dat zijn schilderkunst de richting op ging die hij wilde. En dat viel precies samen met tijd waarin de verzamelaar het werk van Holyhead leerde kennen en aangetrokken door extreme frisheid van het werk in het vliegtuig sprong, Holyhead ontmoette en zijn eerste werk van hem aankocht.

Het samenbrengen van werken uit diverse jaren en uit alle hoeken van Europa is uitzonderlijk, want Holyhead stelde niet eerder werk uit verschillende ontstaansjaren samen tentoon. Ze geven gezamenlijk een beeld van de zoektocht die hem als kunstenaar al tien jaar drijft en die resulteert in geconcentreerde, lichte en eigenzinnige schilderijen die -in hun eenvoud, hun eenheid en hun afgewogen ontstaansproces- antwoorden formuleren op de vraag wat schilderkunst kan zijn.

Website van de kunstenaar

Review in De Witte Raaf
Review op Trendbeheer
 (1)
Review op Trendbeheer (2)
Review op Lost Painters
Review op Villa Next Door
Review in Den Haag Centraal