Publicatie

PP 19 boekje front copy

PROJECT 19 MEET ME IN THE MIDDLE

Gerrit van Bakel, Hadassah Emmerich, Yoko Ono, Rita Ponce de León

29-05-21 > 18-07-21.

Hoe goed kun je een ander daadwerkelijk kennen, begrijpen, aanvoelen of zelfs doorvoelen? Waar ligt de grens tussen jou en de ander? In hoeverre heb je de ander nodig om jezelf te definiëren? Deze vragen vormen het uitgangspunt van Meet Me in the Middle, een groepstentoonstelling waarin de fysieke en mentale ruimte tussen mensen wordt verkend.

Meet Me in de Middle is associatief opgezet en brengt thema’s voor het voetlicht waar iedereen in meer of mindere mate vertrouwd mee is, maar die zich nauwelijks in woorden laten vatten. Een diep doordrenkt begrip voor of door een ander, een plotselinge liefdevolle herkenning, een sterk gevoel van empathie of een fysiek verlangen. En de keerzijde van de medaille: ongemakkelijke gevoelens, het onvermogen om elkaar echt te naderen, onbegrip of verwijdering.

De tentoonstelling brengt kunstenaars samen die werelden van elkaar verwijderd zijn in tijd, afstand en werkwijze, maar die allen invulling geven aan diepere, intiemere vormen van menselijk contact of daartoe aanzetten. De ‘instructions’ van Yoko Ono vormen een rode draad in Meet Me in the Middle: ze zijn als een mentale wandeling waarin ideeën over eigenheid, verbondenheid en samenzijn op verschillende poëtische wijzen worden aangereikt. Rita Ponce de León kruipt voor haar werk helemaal in de gedachtewereld van mensen uit haar directe omgeving. Op basis van die vereenzelviging maakt ze droomachtige, surreële tekeningen die op hun beurt de verbeelding van de toeschouwer op intuïtieve wijze weten aan te spreken.

De werken van Hadassah Emmerich en Gerrit van Bakel zijn veel meer op het fysieke aspect gericht. De sensuele schilderingen van Emmerich leggen in één beeld zowel de bereikbaarheid als de onbereikbaarheid van een ander bloot. Van Bakels benadering kan gezien worden als een constatering van alle onvermogens en tekortkomingen, maar is tegelijkertijd een tegemoetkoming daaraan: hij lijkt je de hand te reiken met zijn sculpturen, die hij letterlijk hulpmiddelen voor een ontmoeting noemt. ‘Ontmoeten is ontgrenzen’, aldus Van Bakel.

 

Samenstelling Judith de Bruijn en Madelon van Schie

 

Recensie door Kees Koomen
Recensie door Jegens & Tevens