Publicatie

Boekje

PROJECT 04 BODYSCANNING

Peter Bogers

11-12-16 > 05-02-17.

Peter Bogers (1956) was als performancekunstenaar begin jaren tachtig onderdeel van de eerste generatie kunstenaars in Nederland die actief gebruik maakte van video. Aanvankelijk om zijn performances mee vast te leggen, later veel meer als een zelfstandig medium dat hem in staat stelde om invloed uit te oefenen op bewegingen, tijdsbeleving, ruimte en geluid. De video’s en geluidsinstallaties die hij sindsdien maakte tonen én/of beogen -evengoed als zijn performances- een fysieke ervaring, of dat nu die van hemzelf is, of die van de toeschouwer van zijn werk. Video’s die de minutieuze bewegingen van handen of vingertoppen volgen, die geïsoleerde, zwevende lichaamsdelen tonen, beelden die door constante herhaling, versnelling en vertraging een voelbaar vacuüm in tijd en ruimte creëren of geluidsinstallaties die zó indringend zijn dat geluid tastbaar lijkt te worden.

Zijn video’s bestaan vaak uit beelden van zijn eigen lichaam of geluid dat door hemzelf is voortgebracht, maar ze kunnen evengoed zijn opgebouwd uit beelden en geluiden uit de buitenwereld: materiaal dat hij zelf filmt, of media-beelden die hij (her)ordent en structureert. Hoe verschillend deze twee richtingen ook zijn, ze komen onherroepelijk van dezelfde maker. Ze tonen altijd een zelfde geconcentreerde, bijna meditatieve kracht en komen voort uit dezelfde fascinatie om uitdrukking te kunnen geven aan een innerlijk menselijke ervaring.

In Bodyscanning toont Parts Project uitsluitend werken waarin Bogers zijn eigen lichaam als vertrekpunt voor zijn onderzoek gebruikt en waarin de lichamelijkheid zich letterlijk aandient. Ze zijn ontstaan in de concentratie van het atelier en vertegenwoordigen een heldere lijn in Bogers oeuvre, die van zijn vroege performance registraties doorloopt tot recente multimediale installaties.


Review op Metropolis M
Review op Villa Next Door
Review op Chmkoome’s blog
Website van de kunstenaar

 

Finissage / Performance
Op zondag 5 februari om 15.00 uur sloten we de tentoonstelling Peter Bogers. Bodyscanning af met de live performance ‘What’s mine has never failed me yet’. Een performance waarin Bogers technische middelen inzet om zijn stemgeluid fysiek en visueel te representeren en vervolgens weer rigoureus af te breken.