Publicatie

PROJECT 23 VERZAMELEN VERZAMELING

Personal Reflection

Werken en Verhalen uit de Agnes & Frits Becht Collectie

Kunstenaars: Hubert Bekman, Jan Dibbets, Marlene Dumas, Ger van Elk, Lucio Fontana, Kees de Goede, Jann Haworth, Berend Hoekstra, Natasja Kensmil, Tetsumi Kudo, Mimmo Rotella, Wim T. Schippers, Co Westerik

03-09-22 > 06-11-22

“Wij claimen niets in historische of wetenschappelijke zin. Verzamelen is in zekere zin een zelfzuchtige bezigheid. Je wilt niets liever dan de werken om je heen hebben en je voelt aan dat de verzameling een reflectie is van jezelf.” – A. & F. Becht (1988)

Van de jaren ‘60 tot de jaren ‘90 verzamelden mijn grootouders, Agnes en Frits Becht, werken van  kunstenaars uit Nederland en daarbuiten. Zij waren onder andere getuige van de ontwikkeling van het Nouveau Réalisme, Popart en het Italiaanse conceptuele minimalisme. Hun collectie vertelt het verhaal van waar ze van hielden, de avonturen die ze beleefden, de mensen die ze tegenkwamen en de relaties die ze en passant opbouwden. In deze tentoonstelling heb ik kunstwerken, objecten, documenten uit archieven en anekdotes met elkaar gecombineerd. De werken gaan vergezeld van persoonlijke verhalen, met het doel bezoekers een inkijk te gunnen in het leven van een echtpaar dat zich in hun leven omringde met kunst. Ik hoop dat bezoekers, al wandelend door PARTS Project, iets kunnen aanvoelen van de passie voor schoonheid, de nieuwsgierigheid en de vriendschappen waarop de Becht Collectie is gestoeld.  

De titel van de tentoonstelling, Personal Reflection, is tweeledig. Die verwijst enerzijds naar het feit dat de Becht Collectie een weerspiegeling is van het leven en de persoonlijkheid van het verzamelaarsechtpaar Agnes en Frits, maar doelt tevens op de aanpak van de conservator. Als kleindochter van de verzamelaars en curator van deze tentoonstelling heb ik een bijzondere band met de kunstwerken en de verhalen die in deze expositie zijn opgenomen. Door aan dit project te werken heb ik de kans gekregen mij in mijn familiegeschiedenis te verdiepen, de herinneringen van mijn grootmoeder te documenteren en meer te weten te komen over mijn grootvader, die overleed toen ik zeven jaar oud was. In deze zin verwijst Personal Reflection naar mijn onderzoeksproces en subjectieve bijdrage, terwijl ik fragmenten van mijn familiegeschiedenis blootleg voor het publiek. 

Eline Becht