Statutaire naam

Stichting Parts Project

Populaire naam

Parts

RSIN

855665427

 

Adres:

c/o Magnoliastraat 1

2565BW Den Haag

(alleen postadres, geen expositieruimte)

+ 31 6 28 90 06 91

info@partsproject.nl

Doelstelling

PARTS wil bijdragen aan de verbreding van het Nederlandse kunstklimaat door tentoonstellingen te maken vanuit het perspectief van de verzamelaar.

Verzamelaars lopen met regelmaat, al dan niet bewust, vooruit op de algemeen erkende kunstopinies. Ze verplaatsen zich veelvuldig en komen daardoor snel in contact met nieuwe ontwikkelingen: ze signaleren eerder en kopen vaak ook eerder aan. Hun specifieke, veelal eigenzinnige, vroegtijdige en ongedwongen keuzes, aankopen, ervaringen en meningen zijn leidraad voor het te ontwikkelen programma van PARTS.

PARTS schenkt aandacht aan kunstenaars, periodes en stromingen uit verschillende collecties, die bij andere Nederlandse tentoonstellingsruimtes, inclusief musea en commerciële galeries, om tal van redenen onderbelicht of zelfs in het geheel onzichtbaar blijven. Terwijl de kwaliteit van het werk en/of de betekenis van de kunstenaar(s), periodes of stromingen om verschillende redenen van belang lijkt of reeds is gebleken. PARTS toont zowel gevestigde, mid-career als jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland.

Zo houdt PARTS verzamelaars enthousiast voor het belang van de door hen opgebouwde collecties en wil het hen tevens stimuleren om deze te delen. PARTS hoopt ook een stimulans te zijn voor jonge verzamelaars of verzamelaars in spe.

Beleidsplan

Download de hoofdlijnen van het beleidsplan als PDF.

Bestuur

Cees van den Burg, voorzitter
Arne Westerhof, secretaris
Rik van Klink, penningmeester
Maarten Verhoef, bestuurslid

Beloningsbeleid

Het bestuur werkt pro deo en ontvangt een vergoeding voor gemaakte onkosten onder overlegging van de originele factuur. Vacatiegeld wordt niet toegekend. Externe krachten die door de stichting worden ingehuurd, krijgen een marktconforme vergoeding.

Financiële verantwoording en activiteitenverslag

Onze financiële verantwoording en het verslag van door ons uitgevoerde activiteiten vindt u hier.